Chili Con Code goes full stack!

1409261660001We are pleased to announce we can now provide “full stack” coverage. From UI/UX to Node to Database and everything in between: we can provide it!
Our expertise and numbers are growing rapidly. This year alone our business grew 35%.
We can create custom software for your company, if desired based on popular frameworks such as MEAN, FW/1, ColdBox, Symfony 2 and many others.
You can also have one or more of our talented developers help out on any type of web application development project!
If you do, your HR department will not have to worry about recent DBA changes: we’ve got it covered.

Informatie over Opvoeden

basisMomenteel werkt ChiliConCode aan het mogelijk maken van Beeldverhalen (geanimeerde luisterboeken) voor Stichting Opvoeden. Kersverse ouders worden soms overrompeld door de hoeveelheid informatie die op hen af komt. Door de decentralisering van jeugdzorg (CJG) kan het soms wat onduidelijk zijn waar men terecht kan voor definitieve antwoorden op de vele vragen die jonge ouders hebben. Wist u dat de informatie van Stichting Opvoeden uitgebreid wetenschappelijk wordt onderzocht en onderbouwd, waarna de vereenvoudigde vorm wordt voorgelegd aan medewerkers die de informatie toetsen aan hun praktijkkennis? Wist u dat alle informatie regelmatig wordt bekeken en aangepast aan de nieuwste inzichten? U kunt met een gerust hart uitgaan van de antwoorden te vinden op de diverse platforms van Stichting Opvoeden! Lees verder op Opvoeden.nl